Suulise tõlke päring

Suulise tõlke päring


Ürituse toimumise aeg (kuupäev ja ajavahemik):

Tõlkimise aeg tundides kokku

Ürituse nimetus

Ürituse temaatika ehk ärivaldkond

Ürituse toimumise koht

Publiku suurus (inimeste arv)

Vajan (tee valik loetelust)

Vajan tõlget (palun lisage lähtekeel ja sihtkeel)

Vajan tõlketehnikat
 Jah
 Ei

Ettekannete materjalid / programm olemas
 Jah
 Ei

Kas esitasite päringu ka teistele teenusepakkujatele?
 Jah
 Ei

Tellija esindaja

Ettevõtte või ametiasutuse nimetus

Telefon

Email (nõutav)

Muu asjakohane info täpsustatakse edasises kirjavahetuses.

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Get a Quote